برای خرید سنگ ساختمانی، زمانی که به بازار سنگ مراجعه می کنید، با انبوهی از سنگهای ساختمانی مختلف روبه رو می شوید. سنگهای ساختمانی طبیعی بر اساس نوعِ جنس، رنگ، طرح، کاربرد، مکان معدن، … به دسته های متعددی تبدیل می شوند.

مهمترین دسته بندی بر اساس نوع سنگ طبیعی است؛ که به سه دسته اصلی سنگهای مرمریت، سنگهای تراورتن و سنگهای گرانیت تقسیم می شوند.

نوع دیگرِ گروه بندی سنگها فارغ از نوع رنگ زمینه، بر اساس طرح زمینه است که به دو دسته اصلی زیر دسته بندی می شوند.

  • سنگ های ساختمانی موج دار
  • سنگ های ساختمانی بی موج

تمامی سنگهای طبیعی به دلیل نحوه به وجود آمدنشان دارای طرح زمینه می باشند. حالی برخی از این سنگهای دارای طرح زمینه دانه بندی هستند (مانند سنگ گرانیت)، و برخی دارای موج های منظم و زیبا (مانند سنگ تراورتن).

بنابراین سنگ ساختمانی به طور طبیعی دارای طرح می باشند. اما منظور از سنگهای ساختمانی بی موج چیست؟ موج دار بودن یا نبودن سنگهای ساختمانی مربوط می شود به نحوه برش سنگ طبیعی.

اگر نحوه برش سنگهای نما به گونه ای باشد که موج های سنگ در آن پیدا باشند، به آن سنگ، سنگ موجدار گفته می شود. اما اگر سنگ را به گونه ای برش دهند که در سطح سنگ موجی دیده نشود، آن سنگ به سنگ بی موج شناخته می شود.

انتخاب نحوه برش بستگی به سلیقه استخراج کننده سنگ و نیاز بازار دارد. زیرا نحوه برش در سورت بندی و طرح سنگ اهمیت زیادی دارد. بر این اساس نحوه برش سنگ از قانون خاصی تبعیت نمی کند.

source: انواع سنگ نما